Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen. Den ger en mer detaljerad beskrivning av kommunens syn, riktlinjer och strategier avseende mark- och vattenanvändning inom ett visst geografiskt område.

Fördjupade översiktsplaner görs främst inom områden som kräver en mer detaljerad redovisning av mark- och vattenområdena. Detta krävs exempelvis ofta i stadsdelar, kustområden eller inom komplexa kulturlandskap.

Ett vägledande dokument

Den fördjupade översiktsplanen är likt översiktsplanen ett vägledande dokument för den kommande planeringen men inte juridiskt bindande. Den ska läsas och tolkas tillsammans med översiktplanen.

Planbeskrivning för de fördjupade översiktsplanerna

Varje fördjupad översiktsplan har en planbeskrivning. Klicka på ett område för att ta del av planbeskrivningen.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter