Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Artiklar

Utbildning Falkenberg

 • Formativ undervisning
 • Kollaborativ undervisning
 • Lärandeidentitet
 • Tillgänglig undervisning
 • Utbildning Falkenberg

Verksamhet

 • Alla verksamheter
 • Fritidshem
 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildning

Tema

 • Barn- och elevhälsa
 • Digitalisering
 • Nyanländas lärande
 • Skola-arbetsliv
 • Språk- och matematikutveckling
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Värdegrund
 1. Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända barn och elever får en fortsättning
  2023-04-24
 2. Förändrade resultat i matematik genom förändring i klassrummet
  2023-03-13
 3. Förändrad prao bidrar till tydligare ämneskoppling
  2023-02-03
 4. Normmedvetet arbete för jämställdhet
  2023-01-19
 5. Bilduppgift skapar tankar om framtidsvalen
  2022-09-02
 6. Skicka Vidare - Möt Katarina Dahlgren
  2022-06-16
 7. Ett år med det digitala lärandestödet Frigga 
  2022-05-31
 8. Mottagande av ukrainska barn och elever i förskola och skola
  2022-04-25
 9. Skicka Vidare - Möt Niels Töttrup
  2022-03-28
 10. Med Vektor får eleverna räkna matte bland hjältar, monster och skatter!
  2022-03-07
 11. "Vi är alla språkutvecklare"
  2022-02-10
 12. Uppföljning av Slöingeskolans arbete med trygghet och studiero
  2022-01-27
 13. Positiv resultatutveckling för årskurs 9
  2021-11-26
 14. KomTek och Falkenbergs gymnasieskola i samarbete för att få fler tjejer intresserade av teknik
  2021-06-08
 15. STL ska utveckla elevernas skriftliga uttrycksförmåga och lyfta resultaten
  2021-05-25
 16. Kartläggning av statushierarkier blev grunden i Slöingeskolans arbete med trygghet och studiero
  2021-05-19
 17. Tidiga samordnade insatser ska stödja yngre elever i grundskolan
  2021-04-19
 18. Vessigeskolan vill förebygga utmanande beteende med ny handlingsplan
  2021-03-22
 19. Kreativitet och samarbete bakom fjärrundervisningen på Apelskolan
  2021-03-05
 20. Skicka vidare - Möt Hanna Silvner
  2021-02-19
 21. Trygghetsteam bidrar till ökad trygghet och gemenskap på Hjortsbergsskolan
  2021-02-03
 22. Eleverna ska förstå att det sker ett lärande på fritidshemmet
  2020-11-20
 23. Två processledare ska samordna riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande
  2020-11-09
 24. På Hjortsbergsskolan förenas ÄDK och lärandeidentitet
  2020-10-20
 25. Aktuellt: Nytt digitalt studiestöd för ökad likvärdighet
  2020-09-28
 26. Vi samlar på lyckanden tillsammans med våra elever
  2020-09-11
 27. Skicka vidare - Möt Hoda Homsi
  2020-09-03
 28. Nolltolerans mot maktlekar och skojbråk ska ge bättre skolresultat
  2020-08-28
 29. Skolfam - Förebyggande insatser med fokus på familjehemsplacerade barns skolresultat
  2020-08-20
 30. Mod att tänka nytt gav förbättrade resultat på Skogstorpsskolan
  2020-06-16
 31. Skicka vidare - Möt Helena Nord
  2020-06-05
 32. Mening, engagemang och respekt
  2020-05-25
 33. Skicka vidare - Möt Ola Landén
  2020-02-21
 34. Aktuellt: Resultatanalyserna sätter agendan för förbättringsarbetet
  2020-02-20